Twórcza moc dobra

Czwartek, Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej (9 listopada), rok I, J 2,13-22

Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: Weźcie to stąd, a z domu mego Ojca nie róbcie targowiska! Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź: Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do Niego Żydzi: Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni? On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.

 

„Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo”. Jedyną odpowiedzią Boga na niszczycielską siłę zła jest Jego twórcza moc dobra. I jest to odpowiedź tak skuteczna, że zwycięża zło w każdym jego wymiarze, czego wyrazem jest pokonanie śmierci. Jezusowe zmartwychwstanie jest radosną rzeczywistością i chce się stać naszym udziałem. Czy przypominamy sobie ten fakt i żyjemy nim jak uczniowie Jezusa, by uwierzyć całym sercem i umysłem Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus? Święto poświecenia bazyliki Laterańskiej jest dla nas okazją do odnowionego przyjęcia Jezusowej ewangelii w nauczania Kościoła. Niech Duchowi Świętemu udaje się pokonać naszą nieufność w przyjmowaniu radości zwycięstwa Jezusowej ewangelii.