Ty też jesteś uczniem Chrystusa

Czwartek, Święto św. Marka, ewangelisty (25 kwietnia), rok II, Mk 16,15-20

Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie». Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.

 

Pan Jezus, zanim wstąpił do nieba, przekazał Apostołom konkretne polecenie i wskazówki, co należy czynić, aby zostać zbawionym. I tak ruszyli oni w świat i szerzyli Jego słowo, przebaczali grzechy w imię Chrystusa, a nawet uzdrawiali. Następcami uczniów Jezusa są dziś kapłani oraz osoby duchowne – siostry oraz bracia zakonni.

Jednak do tego, aby głosić Ewangelię, zostaliśmy powołani również my sami. Ty też jesteś uczniem Chrystusa i Twoim zadaniem jest mówić i świadczyć o Nim tam, gdzie zostałeś postawiony – w Twojej rodzinie, w Twojej szkole, pośród przyjaciół i sąsiadów. Żyj tak, aby inni zobaczyli w Tobie Pana Jezusa.