Ty wiesz, że Cię kocham

Piątek, VII Tydzień Wielkanocny, rok II, J 21,15-19

Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?». Odpowiedział Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego: «Paś baranki moje». I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?». Odparł Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego: «Paś owce moje». Powiedział mu po raz trzeci: «Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?». Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: «Czy kochasz Mnie?». I rzekł do Niego: «Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego Jezus: «Paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz». To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: «Pójdź za Mną!».

 

Dzisiejsza Ewangelia przywołuje mi na myśl znaną piosenkę zespołu muzycznego Siewcy Lednicy pt. „Tak, tak Panie”. „Tak, tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham! Tak, tak, Panie, przecież Ty to wiesz!”. Pamiętam, jak w czerwcu 2005 roku sam brałem udział w tym spotkaniu młodych. Na słowa refrenu tej piosenki zebrana młodzież, w tłumie kurzu, wspólnie wyśpiewała: „Ty wiesz, że Cię kocham”. 

Zmartwychwstały Pan – zanim jeszcze wraz z Ojcem ześle Ducha Świętego – sam odbudowuje więź i zaufanie, które mocno osłabły w dniu Jego ukrzyżowania. Proces dojrzewania wiary uczniów został zakończony, gdyż są już zdolni do rozpoznawania znaków. Dlatego Jezus może określić ich zadania w przyszłym Kościele. Dialog Jezusa z Szymonem Piotrem ma trzyczęściową strukturę. Jezus nie otrzymuje odpowiedzi na dwa postawione pytania: „czy miłujesz Mnie?”, gdyż Piotr używa w odpowiedzi innego słowa: „kocham”. Jezus w końcu zadaje pytanie z użyciem słowa, którego stale używa Piotr. Wtedy uczeń wyznaje wiarę we wszechwiedzę Jezusa. Dialog między Jezusem i Piotrem jest potwierdzeniem przez Jezusa pasterskiej funkcji Piotra we wspólnocie wierzących. 

To pytanie: „czy kochasz Mnie?” Jezus kieruje dzisiaj także do nas. Daj Mu szczerą odpowiedź!