Tylko Jezus

Poniedziałek, XXXIII Tydzień Zwykły, rok I, Łk 18,35-43

Ci, co szli na przedzie, nastawali na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną! Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie. A gdy się zbliżył, zapytał go: Co chcesz, abym ci uczynił? Odpowiedział: Panie, żebym przejrzał. Jezus mu odrzekł: Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za Nim, wielbiąc Boga. Także cały lud, który to widział, oddał chwałę Bogu.

 

Iluż ludzi, nie wiedząc, kim jest Jezus z Nazaretu, siedzi przy drogach świata i żebrze od innych ludzi zbawienie, które tylko Bóg może dać. Tylko Jezus z Nazaretu ma moc cię uzdrowić ze wszystkiego, co cię męczy. Często możemy spotkać na swojej drodze życia takich ludzi, którzy będą nam mówili, abyśmy Jezusa nie męczyli, bo i tak nas nie usłyszy i nie przyjdzie. To właśnie wtedy musimy wykrzyczeć swoją wiarę i wołać: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną! A na pewno wtedy usłyszysz: twoja wiara cię uzdrowiła.