Tylko na chwilę

Poniedziałek, XXII Tydzień Zwykły, rok I, 1 Tes 4,13-18

To bowiem głosimy wam jako słowo Pańskie, że my, żywi, pozostawieni na przyjście Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy pomarli. Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, żywi i pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób zawsze będziemy z Panem. Przeto wzajemnie się pocieszajcie tymi słowami!

 

Nie chcemy, bracia, waszego trwania w niewiedzy co do tych, którzy umierają... Te słowa św. Pawła są niesamowicie aktualne dzisiaj. Im bardziej stajemy się bowiem częścią tego nowoczesnego świata, tym trudniej nam przychodzi wiara w rzeczywistość nieba. Umyka nam świadomość tego, że jesteśmy tu tylko na chwilę...