Tylko w Sercu Jezusa

Piątek, Święto św. Katarzyny ze Sieny, dziewicy i doktora Kościoła (29 kwietnia), rok II, Mt 11,25-30

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie».

 

Jak zapewnia nas dzisiejsza Ewangelia, tylko w Sercu Jezusa, Sercu cichym i pokornym, każdy z nas może znaleźć odpoczynek i pokój w trudach codziennego życia. W tym Sercu, które na krzyżu zostało otwarte dla każdego z nas, z którego wypłynęła krew i woda, aby nas obmyć z grzechu i dać nam nowe życie, jest nasze schronienie, nasze zbawienie. W ranie Serca Jezusowego jest uzdrowienie każdej naszej rany.

Oto Serce Jezusa, które tak umiłowało człowieka! Serce radosne, proste, czyste, źródło życia i świętości. Serce ogniem miłości płonące i zarazem cierpiące z powodu upadku każdego z nas. Serce całkowicie poddane Ojcu i Jego woli i jednocześnie w całej pełni objawiające nam Serce Ojca samego. 

I to Serce woła dziś na cały świat „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”. To Serce pragnie wejść w nasze codzienne życie, nasze troski i trudności, pragnie wziąć na siebie cały ciężar naszych win, a w zamian dać pokój i pokrzepienie. Poprzez to Słowo Jezus dziś zaprasza każdego z nas do „szkoły Swego Serca”, zaprasza, abyśmy uczyli się od Niego pokornego poddania się Ojcu i Jego planom wobec każdego z nas. Zaprasza, abyśmy uczyli się od Niego miłości, abyśmy stali się Jego uczniami, uczniami Jego Najświętszego Serca! Jak wielką radość sprawia Mu każdy, kto odpowie na Jego wołanie, wówczas uwielbienie przepełnia Jego boskie Serce wobec Ojca, od którego wszystko bierze początek. Bo to Ojciec w swoim wielkim miłosierdziu mocą Ducha Świętego objawia nam swojego Jedynego Syna Jezusa Chrystusa i pozwala nam w Nim i przez Niego poznawać i doświadczać niepojętej dobroci swego Serca.

Jezu cichy i pokornego Serca, uczyń serce moje według Serca Twego, uczyń je prostym i otwartym na Twoją miłość. Bym każdego dnia kochał Ciebie coraz bardziej, żył Tobą i tylko dla Ciebie. Amen.