Tylko wyznanie wiary

Środa, Uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada), rok A, Ap 7,2-4.9-14

Ja, Jan, ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, a mającego pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu: «Nie wyrządzajcie szkody ziemi ni morzu, ni drzewom, aż opieczętujemy czoła sług Boga naszego». I usłyszałem liczbę opieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela. Potem ujrzałem: a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I głosem donośnym tak wołają: «Zbawienie w Bogu naszym, Zasiadającym na tronie, i w Baranku». A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i Starców, i czterech Istot żyjących, i na oblicze swe padli przed tronem, i pokłon oddali Bogu, mówiąc: «Amen. Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu na wieki wieków! Amen». A jeden ze Starców odezwał się do mnie tymi słowami: «Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli?» I powiedziałem do niego: «Panie, ty wiesz». I rzekł do mnie: «To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili».

 

Oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem(…) i głosem donośnym tak wołają: Zbawienie w Bogu naszym, zasiadającym na tronie, i w Baranku.

Nieprzeliczony tłum ludzi, którzy wyznają wiarę, że Bóg ich ratuje, że tylko On jest na tyle mocny, by to zrobić, by podnieść, by przywrócić godność. Tylko Bóg jest zbawicielem, kimś, kto kocha i przyjmuje człowieka do końca. 

Po stronie człowieka jest wyznanie wiary, ogłoszenie, że to jest prawda, na której buduję swoje życie, kształtuję decyzje, tworzę teraźniejszość, patrzę w przyszłość i powierzam przeszłość. 

Wizja z Apokalipsy pokazuje, że są tacy ludzie, że oni są w każdym pokoleniu, każdym narodzie, że wszystkich Bóg do tego zaprasza i każdy ma taką zdolność, by się w tym gronie znaleźć. 

Tylko wyznanie wiary, tylko albo aż.