Tylko z Jezusem

Środa, Św. Polikarpa, biskupa i męczennika (23 lutego), rok II, Mk 9,38-40

Apostoł Jan rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami». Lecz Jezus odrzekł: «Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami».

 

Zazdrość to straszne uczucie, które jest w stanie zabić w człowieku najszlachetniejsze pragnienia i uczucia. Zamyka ona oczy i serca na dobro, które może czynić drugi człowiek.

Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy u uczniów Jezusa pojawiała się zazdrość, czy też poczucie otrzymania mandatu nauczania i uzdrawiania (poczucie wyższości), skoro zaczęli zabraniać innym czynienia dobra w imię Jezusa. Jezus jednoznacznie daje do zrozumienia, że ktokolwiek czyni dobro z Jego mocą, jest z Nim.

Dziękujmy Panu Bogu, że każdemu człowiekowi daje łaskę czynienia dobra, a sami utwierdzajmy w innych dobro.