Tylko zechciej…

Niedziela, XV Tydzień Zwykły, rok C, Pwt 30,10-14

Mojżesz powiedział do ludu: «Będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego, przestrzegając Jego poleceń i postanowień zapisanych w księdze tego Prawa; wrócisz do Pana, Boga swego, z całego swego serca i z całej swej duszy. Polecenie to bowiem, które Ja ci dzisiaj daję, nie przekracza twych możliwości i nie jest poza twoim zasięgiem. Nie jest w niebiosach, by można było powiedzieć: „Któż dla nas wstąpi do nieba i przyniesie je nam, a będziemy słuchać i wypełnimy je”. I nie jest za morzem, aby można było powiedzieć: „Któż dla nas uda się za morze i przyniesie je nam, a będziemy słuchać i wypełnimy je”. Słowo to bowiem jest bardzo blisko ciebie: w twych ustach i w twoim sercu, byś je mógł wypełnić».

 

Szema-szemor-szub: słuchać, przestrzegać, nawrócić się – to droga, którą podpowiada Bóg. Ona nie jest ponad Twoje możliwości ani nie jest dla Ciebie niedostępna. Pan wie, że możesz, że potrafisz, że dasz radę. Tylko zechciej ją przyjąć – niczym niezbędny pokarm. Tylko zechciej ją przyjąć jak miłość. Tylko zechciej...