Mojżesz powiedział do ludu: ”Będziesz słuchał głosu Pana Boga swego, przestrzegając Jego poleceń i postanowień zapisanych w księdze tego Prawa; wrócisz do Pana Boga swego z całego swego serca i z całej swej duszy. Gdyż polecenie to, które Ja ci dzisiaj daję, nie przekracza twych możliwości i nie jest poza twoim zasięgiem. Nie jest w niebiosach, by można było powiedzieć: "Któż dla nas wstąpi do nieba i przyniesie je nam, a będziemy słuchać i wypełnimy je". I nie jest za morzem, aby można było powiedzieć: "Któż dla nas uda się za morze i przyniesie je nam, a będziemy słuchać i wypełnimy je". Gdyż słowo to jest bardzo blisko ciebie: w twych ustach i w twoim sercu, byś je mógł wypełnić”.

 

Szema-szemor-szub: słuchać, przestrzegać, nawrócić się – to droga, którą podpowiada Bóg. Ona nie jest ponad twoje możliwości ani nie jest dla ciebie niedostępna. Pan wie, że możesz, że potrafisz, że dasz radę. Tylko zechciej ją przyjąć – niczym niezbędny pokarm. Tylko zechciej ją przyjąć jak miłość. Tylko zechciej...