Uczniowie

Piątek, II Tydzień Zwykły, rok II, Mk 3,13-19

Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr; dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy synowie gromu; dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę, który właśnie Go wydał.

 

Dzisiejsza Ewangelia przedstawia wybór dwunastu apostołów. Jezus przywołał do siebie tych, którzy mieli Mu towarzyszyć. Spośród wielu swoich uczniów wybrał właśnie ich. Dziś czytając Ewangelię wiemy, jak mieli na imię, czym się zajmowali i jakie mieli słabości. 

Jezus zna również nasze imię, zna każdą naszą myśl, wie z czym sobie nie radzimy i jakie popełniamy grzechy, Zna również nasze dobre uczynki, widzi nasze serce. Oczekuje od nas, że zaufamy Mu tak jak apostołowie i pójdziemy za Nim.

Świadomość, że Jezus kroczy z nami i nam towarzyszy w życiu, zobowiązuje do świadectwa na co dzień. Bądźmy apostołami Jezusa w domu, szkole, w rodzinie i na podwórku. Bądźmy dobrzy i miłosierni jak Jezus.