Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą, i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego podadzą w pogardę wasze imię jako niecne: cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom.

 

Autentyczność ucznia Chrystusa poznaje się po błogosławieństwach. Prawdziwy uczeń to ten, który jest ubogi, głodny, płaczący, znienawidzony i wzgardzony przez ludzi. Fałszywym okazuje się bogaty, syty, śmiejący i wychwalany przez wszystkich. Jakże bardzo konkretne kryterium podał Jezus, żeby rozpoznawać autentyczność przynależności do Niego.

Jest w tym tekście jeszcze jedno bardzo ważne kryterium przynależności do Chrystusa. Jest nim radość wewnętrzna i nadzieja nagrody w niebie.

 

W każdą środę o 18:00 audycja >>Jak fajnie być blisko Boga<< w Radio Profeto. Zapraszamy.