Jezus zwołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami oraz władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Mówił do nich: «Nie bierzcie nic na drogę: ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy; nie miejcie też po dwie suknie. Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, pozostańcie tam i stamtąd będziecie wychodzić. Jeśliby was gdzieś nie przyjęli, wychodząc z tego miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim!». Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie.

 

Co Jezus daje Apostołom? Z pewnością nie są to dobra materialne. Daje im natomiast władzę wypędzania złych duchów oraz moc przywracania zdrowia ludziom chorym. Nakłada na nich też obowiązek głoszenia królestwa Bożego. Co ciekawe, nie daje im nic na drogę, a wręcz zakazuje zabierania czegokolwiek. Ubóstwo ucznia ma być nie tyle świadectwem jego skromności, ile głoszeniem ufności wobec Boga, który posyła.

Niestety, często dobra materialne stoją w opozycji do królestwa Bożego. Nie pozwólmy im zawładnąć naszym sercem.