Ufność i posłuszeństwo

Piątek, Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, rok I, Mt 2,13-15.19-23

Gdy mędrcy się oddalili, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić». On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: «Z Egiptu wezwałem Syna mego». A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się Anioł Pański we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie Dziecięcia». On więc wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaos w miejsce ojca swego, Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w okolice Galilei. Przybył do miasta zwanego Nazaret i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo Proroków: «Nazwany będzie Nazarejczykiem».

 

Historia Świętej Rodziny uczy nas wielkiej pokory wobec Bożych planów. Pokazuje, że tylko dzięki ufności i bezwzględnemu posłuszeństwu możemy przetrwać najtrudniejsze, po ludzku beznadziejne sytuacje i okresy w naszym życiu.

Oczywiście, że Józef z Maryją mieli cudowną, boską asystencję, w końcu na Ich barkach spoczywała opieka nad Bożym Synem. Widzimy jednak, z jakimi ogromnymi trudnościami musieli się borykać od samego początku. Mieli jednak cenny dar wiary, którego dzisiaj tak bardzo nam brakuje.

Zapatrzmy się dzisiaj na Świętą Rodzinę. Zasłuchajmy się razem z Józefem i Maryją w delikatne Boże pouczenia, podpowiedzi, upomnienia.

Wiara rodzi się ze słuchania. Wiarę pielęgnuje się przez wierność, ufność i posłuszeństwo Bożemu prawu. Niestety czasy współczesne narzucają chorą wolność, mającą za nic Dekalog i wszelkie normy moralne. Jednak to, co z Boga się narodziło, nigdy nie zginie, bo Wieczny i Wszechmocny jest Ten, który tchnął życie.

W każdej przeciwności zwracajmy się więc ufnie do naszego Boga. Czyńmy to, co możemy, co jest w zasięgu naszych umiejętności, możliwości, a resztę pozostawmy naszemu Bogu.

Jezu, Maryjo, Józefie Święty, wspierajcie nas w tej trudnej wędrówce ku świętości!