Ujrzał Matkę…

Poniedziałek, Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, rok II, J 19,25-27

Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój”. Następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka twoja”. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

 

Dzisiejsze święto ukazuje nam Maryję jako Matkę, Matkę Kościoła, Matkę każdego z nas.

Jezus powierza swoją Mamę tym, którzy w Niego wierzą. Nam trzeba przyjąć ten Dar i stale Go odkrywać, a jednocześnie spojrzeć na siebie jako dziecko Maryi.

To podróż w głąb serca swojego, Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi.