Ukochał

Środa, Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, rok I, J 17,11b-19

W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: „Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się spełniło Pismo. Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie”.

 

Jakże Chrystus ukochał każdego z nas. Odchodząc z tego świata, wciąż myślał, troszczył się, chciał zapewnić nam to, co najlepsze. Złożył mnie i ciebie w ramiona ukochanego Ojca, który jest dawcą wszystkiego, który nas chroni.

Czy pamiętam każdego dnia, że jestem w ramionach mego Ojca, który czuwa nad moim życiem? Czy też mam poczucie, że swoimi siłami muszę zmagać się z tym światem?