Ukryta siła

Wtorek, XXX Tydzień Zwykły, rok II, Łk 13,18-21

Jezus mówił: «Do czego podobne jest królestwo Boże i z czym mam je porównać? Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał w swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, tak że ptaki podniebne zagnieździły się na jego gałęziach». I mówił dalej: «Z czym mam porównać królestwo Boże? Podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż wszystko się zakwasiło».

 

Królestwo Boże rozwija się w niepozorny sposób, niczym ziarnko gorczycy lub zaczyn chlebowy. Przypomina o tym dzisiaj Jezus, posługując się tymi symbolami. Ziarenko gorczycy, które dzięki swej ukrytej sile wyrasta na potężne drzewo dające schronienie ptakom. Podobnie jest i z zaczynem, który daje siłę wewnętrznego wzrostu. Mała porcja zaczynu, dodana do ciasta z mąki i wody, zakwasza je i powoduje wzrost jego objętości.

Człowiek dzięki sile i mocy Bożej może każdego dnia wzrastać dla królestwa Bożego. I niekoniecznie musi zaczynać od razu od wielkich rzeczy. Warto zapamiętać słowa św. Augustyna: „Zaczynaj od rzeczy małych, jeżeli chcesz być wielkim. Zakładaj głęboki fundament pokory, skoro zamierzasz budować wysoko”.