Umacniaj…

Niedziela, 5 Niedziela Wielkanocna, rok C, Dz 14,21b-27

Paweł i Barnaba wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii, umacniając dusze uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, «bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego». Kiedy w każdym Kościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych, polecili ich Panu, w którego uwierzyli. Potem przeszli przez Pizydię i przybyli do Pamfilii. Głosili słowo w Perge, zeszli do Attalii, a stąd odpłynęli do Antiochii, gdzie za łaską Bożą zostali przeznaczeni do dzieła, które wykonali. Kiedy przybyli i zebrali miejscowy Kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary.

 

Co przez ten, zdaje się dosyć wstrzemięźliwy w jakieś głębsze przesłanie, tekst Pan Bóg chce nam przekazać? Umacniaj tych, których Bóg Ci dał. Inspiruj w wierze tych, których masz obok siebie. Bądź przygotowany na trudne doświadczenia. I wreszcie dziel się doświadczeniem działania Boga w Twoim życiu. Tego szkolna lekcja religii nie załatwi.