Paweł i Barnaba wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii, umacniając dusze uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego. Kiedy w każdym Kościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych, polecili ich Panu, w którego uwierzyli. Potem przeszli przez Pizydię i przybyli do Pamfilii. Nauczali w Perge, zeszli do Attalii, a stąd odpłynęli do Antiochii, gdzie za łaską Bożą zostali przeznaczeni do dzieła, które wykonali. Kiedy przybyli i zebrali miejscowy Kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary.

 

Co przez ten, zdaje się dosyć wstrzemięźliwy w jakieś głębsze przesłanie, tekst Pan Bóg chce nam przekazać? Umacniaj tych, których Bóg ci dał. Inspiruj w wierze tych, których masz obok siebie. Bądź przygotowany na trudne doświadczenia. I wreszcie dziel się doświadczeniem działania Boga w twoim życiu. Tego szkolna lekcja religii nie załatwi.