Umiejętność słuchania

Sobota, Uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca NMP (19 marca), rok II, Mt 1,16.18-21.24a

Jakub był ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów”. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański.

 

Święty Józef we śnie doznaje olśnienia darem mądrości – poznaje tajemnicę wcielenia.

Święty Józef posiada umiejętność słuchania i wypełniania Słowa Bożego. „Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański”.

Całe życie uczymy się słuchania Słowa Bożego, słuchania naszego Anioła Stróża. Różnie wychodzi nam realizacja poleceń płynących z naszego sumienia. A to takie proste – wystarczy przestrzegać i realizować dziesięć przykazań Bożych. Znamy je. Zaczerpnijmy z bogactwa miłości Bożej. Żyjmy tak, jak wymaga tego od nas PAN. Bądźmy Jego dziećmi.

Chwała Panu!