Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwu uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie! Oto posyłam was jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie: Pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co będą mieli: bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo Boże. Lecz jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulice i powiedzcie: Nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest królestwo Boże. Powiadam wam: Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu».

 

Dlaczego Jezus wysyła akurat siedemdziesięciu dwóch uczniów? Co ta liczba oznacza? W Biblii jest ona symbolem pewnej uniwersalności. Czyli możemy to rozumieć jako posłanie do wszystkich. Misja głoszenia Ewangelii została powierzona całemu Kościołowi, a nie tylko małej, specjalnie wybranej, wyselekcjonowanej do tego celu grupce ludzi. Jezus ponadto daje uczniom wskazania, którymi powinni się kierować w pracy misyjnej, gdyż chce uchronić ich przed rozmaitymi niebezpieczeństwami.

Bóg pragnie i dzisiaj szerzyć swoje królestwo pośród nas. Do tego chce użyć naszych rąk, nóg, ust i serca. Pozwólmy Jezusowi posługiwać się naszymi zdolnościami.