Usiądź w ciszy

Poniedziałek, Św. Jadwigi Śląskiej (16 października), rok I, Łk 11,29-32

Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: «To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz».

 

W dzisiejszym czytaniu Pan Jezus bardzo ostro zwraca się do żydowskich przywódców. Nazywa ich przewrotnym plemieniem, ponieważ nie chcieli w Niego uwierzyć pomimo wielkich znaków, które czynił.

I my czasem jesteśmy takim przewrotnym plemieniem. Najczęściej wtedy, kiedy popełniamy grzechy. Bo właśnie wtedy, kiedy popełniasz grzech, odwracasz się od Pana Boga. Jednak dzięki śmierci Pana Jezusa na krzyżu otrzymałeś łaskę przebaczenia każdego grzechu, który popełniłeś lub który popełnisz. Możesz wyznać Panu Bogu każdy swój grzech, bo On z otwartymi rękami czeka, aby go zmazać.

Usiądź na chwilę w ciszy i pomyśl, czy chciałbyś wyznać Panu Bogu jakiś grzech. Jeżeli tak, to powiedz Mu o nim, a następnie podziękuj, że Jezus umarł na krzyżu również za Ciebie.