Usłyszeli głos Boga

Sobota, VI Tydzień Zwykły, rok I, Mk 9,2-13

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!» I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”. I pytali Go: «Czemu uczeni w Piśmie twierdzą, że wpierw musi przyjść Eliasz?» A On im rzekł: «Istotnie, Eliasz przyjdzie najpierw i wszystko naprawi. Ale jak jest napisane o Synu Człowieczym? Ma On wiele cierpieć i być wzgardzony. Otóż mówię wam: Eliasz już przyszedł i postąpili z nim tak, jak chcieli, jak o nim jest napisane».

 

Trzej apostołowie Piotr, Jakub i Jan byli pierwszymi uczniami Jezusa, którzy usłyszeli głos Boga. Bezpośrednio usłyszeli od Boga, iż Jezus jest Synem Bożym. Przedtem wierzyli w bóstwo Jezusa. Tam na górze usłyszeli potwierdzenie tej wiary.

Co to dla nas znaczy?

Bóg zwraca się do ludzi, także do nas, mówiąc, że Jezus jest Jego Synem. Poleca nam wszystkim słuchać nauk Jezusa.

A co ma dobry uczeń robić? Przecież nie tylko słuchać, ale też żyć według Jego słów. Słowa Jezusa, Syna Bożego, są prawdą. A prawdę należy pielęgnować, rozpowszechniać i przede wszystkim być przykładem jej stosowania we własnym życiu. Być prawdziwym świadectwem, że wiara, którą wyznajemy, pochodzi od Chrystusa, od Boga.

Panie, pozwól nam być Twoimi prawdziwym uczniami.