Usunięcie Szebny

Niedziela, XXI Tydzień Zwykły, rok A, Iz 22,19-23

Położę klucz domu Dawidowego na jego ramieniu; gdy on otworzy, nikt nie zamknie, gdy on zamknie, nikt nie otworzy. Wbiję go jak kołek na miejscu pewnym; i stanie się on tronem chwały dla domu swego ojca.

 

Bóg przez proroka Izajasza zapowiada usunięcie Szebny z urzędu przełożonego królewskiego pałacu, nie z tego powodu, iż ten był cudzoziemcem, więc chciał go zastąpić Hebrajczykiem. Nie. Bóg miał dość Szebny z powodu jego próżności, której ten dowiódł, gromadząc najwspanialsze rydwany i budując sobie okazały grobowiec na miarę faraonów.

Wielkość i godność wybrania Bóg widzi inaczej? Jak? Przez bycie sługą Pańskim i ojcem dla ludzi.

 

Przeczytaj również >>Zbawienna mądrość starców<< Przemysława Radzyńskiego.