Uwalniająca obecność

Wtorek, Św. Antoniego, opata (17 stycznia), rok I, Mk 2,23-28

Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili do Niego: «Patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno?» On im odpowiedział: «Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie i poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom». I dodał: «To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem także szabatu».

 

Szabat to dzień święty. Nie wolno wykonywać zbędnych prac, ale wykorzystać ten czas na spotkanie z Bogiem. Uczniowie Jezusa jakby nie zwracali na to uwagi. Wydaje się, że to właśnie obecność Syna Bożego ich uwalnia. On zamienia surowe i bezpodstawne prawo w doświadczenie miłości i wolności. Bóg jest już obecny w ich codziennym doświadczeniu.

Potrafisz nie skupiać się na tym, co zbędne, po to, by zobaczyć i spotkać Żywego Chrystusa?