Uwielbiaj Pana Boga

Piątek, Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny (31 maja), rok II, Łk 1,39-56

Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana». Wtedy Maryja rzekła: «Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. święte jest Jego imię, A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, co się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Jak przyobiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki». Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

 

Kochani!

Dzisiejsza Ewangelia prezentuje nam wspaniałą scenę:

Maryja idzie się podzielić Dobrą Nowiną z Elżbietą – swoją krewną. Dzieciątko w jej łonie – Jan Chrzciciel – rozpoznaje dziecko Maryi jako Boga, a Elżbieta błogosławi Maryję. Maryja wyśpiewuje na cześć Boga hymn chwały, tzw. Magnificat. W radosny sposób uwielbia Boga.

Treść Ewangelii uczy nas, jak należy się modlić i uwielbiać Pana. Przyjrzyjmy się naszej codziennej modlitwie: wiele w niej próśb, przeprosin, ale brak uwielbienia Pana. Uwielbienie jest odpowiedzią na doświadczenie, na dostrzeżenie dobra, które zachwyca. Należy zmienić swoje spojrzenie, potrzebna jest przemiana myślenia, przemiana serca.

Dzisiejsze Słowo Boże jest dla każdego z nas WSKAZÓWKĄ, w jaki sposób można radować się swoją wiarą, dziękować za otrzymane dary, a także w pełni zawierzyć swoje życie Bogu.

Bierzmy przykład z Maryi. Kiedy otwieramy usta i wypowiadamy słowa, to niech będą to słowa uwielbienia Boga za wszystko, co czyni w naszym życiu!

ZADANIE DLA CIEBIE NA DZIŚ:

Odpowiedz sobie na pytanie: ZA CO NAJBARDZIEJ UWIELBIASZ BOGA?