Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić”.

 

Wobec Jezusowej Ewangelii o królestwie Bożym, wobec Bożej prawdy, wobec Bożej bliskości, wobec Bożych cudów nie ma innej postawy jak uwielbienie. Sam Jezus staje w zachwycie przed swoim Ojcem i wysławia Go za tajemnicę o samym sobie, którą objawia ludziom. Wysławia Go za tych małych, pokornych, prostych, którzy zdolni są tę tajemnicę przyjąć i ukochać.

A ja, dlaczego nie jestem w stanie zrozumieć Bożej prawdy, pokochać Bożej woli, przyjąć bliskości Boga w Jego Kościele, w sakramentach, w drugim człowieku? – bo tłumaczę wszystko własną mądrością, chowam się w bezpiecznej klatce mojej roztropności…, nie zachwycam się Jezusową Ewangelią, nie uwielbiam Bożej mądrości i prawdy, nie wysławiam Jego świętej woli.

Zadanie na dziś: uwielbij Boga za Jego bliskość, za cuda, które czyni wokół Ciebie, abyś się do Niego nawrócił, za Jego wspaniały plan o Tobie.