Uwielbienie

Piątek, III Tydzień Adwentu, rok II, Łk 1,46-56

Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą 
wszystkie pokolenia, 
gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, 
a Jego imię jest święte. 
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie 
nad tymi, którzy się Go boją. 
Okazał moc swego ramienia, 
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. 
Strącił władców z tronu, 
a wywyższył pokornych. 
Głodnych nasycił dobrami, 
a bogatych z niczym odprawił. 
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, 
pomny na swe miłosierdzie. 
Jak obiecał naszym ojcom, 
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki».

Maryja pozostała u Elżbiety około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

 

Bóg dokonuje cudów i wielkich rzeczy w życiu każdego z nas. Dał nam wspaniałych rodziców, przyjaciół, miejsce, gdzie możemy mieszkać i pożywienie, abyśmy nie opadli z sił. W codziennym zabieganiu w szkole i domu nie dostrzegamy tego, jak wiele otrzymujemy od Niego. Bo Bóg wie co dla nas jest dobre i często po cichu prowadzi nas przez całe życie.

Warto więc dziś otworzyć swe oczy i serce, dostrzec wszystko to, co otrzymujemy każdego dnia i podziękować Bogu za Jego opiekę nad nami. Razem z Maryją zacząć uwielbiać Go za wielkie rzeczy, które czyni w naszym życiu.