Uwierz

Sobota, 4 Niedziela Wielkanocna, rok I, J 14,7-14

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście”. Rzekł do Niego Filip: „Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wy starczy”. Odpowiedział mu Jezus: „Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: "Pokaż nam Ojca?" Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię”.

 

Dzisiaj Pan zachęca nas, byśmy prosili o Jego Bożą interwencję. Nie po to, by czuł się potrzebny. On chce działać z mocą w naszym życiu, by Ojciec był otoczony chwałą. Jak bardzo Jezus potrafi uwielbiać Ojca swą służebną postawą wobec ludzi!

Prośmy w Jego imię o wszystko, czego nam brakuje, nie zapominając o tym, by za otrzymane dary podziękować. Jeśli poznamy takiego Chrystusa, poznamy i Jego Ojca.