W odpowiedzi na to Jezus im mówił: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Syn nie może niczego czynić sam z siebie, jeśli nie widzi Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co sam czyni, i jeszcze większe dzieła ukaże Mu, abyście się dziwili. Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce. Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie pod sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego, i ci, którzy usłyszą, żyć będą. Jak Ojciec ma życie w sobie samym, tak również dał to Synowi: mieć życie w sobie. Dał Mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym. Nie dziwcie się temu! Nadchodzi bowiem godzina, kiedy wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Jego: i ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie do życia; ci, którzy pełnili złe czyny – na zmartwychwstanie do potępienia. Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Sądzę tak, jak słyszę, a sąd mój jest sprawiedliwy; szukam bowiem nie własnej woli, lecz woli Tego, który Mnie posłał".

 

Nasze zbawienie opiera się na dwóch filarach: słuchaniu słowa Bożego oraz wierze w Ojca, Syna i Ducha Świętego. Gdy czytamy te słowa, to na pierwszy rzut oka, wydawać się one mogą bardzo proste. Przecież uważamy się za wierzących i stykamy się ze słowem Bożym. Rodzi się jednak pytanie: jaka tak naprawdę jest nasza wiara? Czy rzeczywiście jest żywa i autentyczna? Czy przenika nasze życie, na tyle, że inni patrząc na nas, mówią: to jest prawdziwy chrześcijanin. Na tak postawione pytania warto spróbować odpowiedzieć sobie, teraz gdy weszliśmy na drogę wielkopostnego nawrócenia. Jezus zaprasza nas, abyśmy uwierzyli Jego słowom i usłyszeli Jego obietnicę. Pamiętajmy, że Ci którzy uwierzą, zbawieni będą.