Odpowiedział Mu Natanael: Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela! Odparł mu Jezus: Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do niego: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego.

 

Gdy Natanael usłyszał, że Jezus go widział pod drzewem, zadaje Jezusowi pytanie o to skąd go zna. Był bardzo zdziwiony ponieważ, Jezus nie mógł widzieć, że był pod drzewem figowym, gdy spotkał Filipa. Ale to przekonało Natanaela, że Jezus jest Synem Bożym i Królem Izraela.

Nasza wiara w Boga nie opiera się na wiedzy. Czasami nie musimy mieć wielu wiadomości o Bogu, aby w Niego gorąco wierzyć. Wystarczy, że coś nas poruszy, jakieś przeżycie, napotkana osoba, może dobra spowiedź lub rekolekcje, które spowodują, że wyznamy: ON jest Mesjaszem i moim Zbawcą.