Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał się Jedenastu i powiedział do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie».

 

W święto Nawrócenia św. Pawła modlimy się Ewangelią opisującą posłanie uczniów przez zmartwychwstałego Chrystusa. Również i Szaweł Go spotkał. Z jakże niesamowitą otwartością św. Paweł przyjął łaskę tego spotkania, iż przemieniła go całkowicie i trwale. Wszystko bowiem, co Jezusa zapowiedział swoim uczniom, spełniło się w życiu Apostoła Narodów.

Pełen miłosierdzia i wszelkiej dobroci Bóg w św. Pawle pokazuje nam, iż jest możliwe takie przejęcie i przylgnięcie do Zbawiciela, iż każda myśl, każde słowo i każdy czyn biorą początek w Nim i w Nim znajdują dopełnienie. To, co jest konieczne z naszej strony, to żywe i gorące pragnienie takiej łaski i gotowość współpracy z nią. Każdy(-da) z nas przez codzienne konkretne wybory już daje odpowiedź. Jaka ona jest?

Duchu Święty, daj nam otwartość Apostoła Narodów w spotkaniu z łaską Zmartwychwstałego.