Lecz setnik odpowiedział: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: Idź! - a idzie; drugiemu: Chodź tu! - a przychodzi; a słudze: Zrób to! - a robi. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: Zaprawdę powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim.

 

Przyjdę i uzdrowię go. Mój zbawiciel Jezus Chrystus jest gotowy przyjść do mnie, aby mnie uzdrowić. Jest gotowy przyjść do mnie każdego dnia, aby uzdrawiać mnie z wszystkich moich ran. Każdego dnia mogę tego doświadczyć w Słowie Bożym, w sakramentach Eucharystii i Pojednania. To wszystko zależy ode mnie i od ciebie. Czy tak naprawdę chcę się spotkać z Panem, który ma moc mnie, moją rodzinę i wspólnotę uzdrowić? Czy naprawdę…