Uzdrowienie

Środa, XXII Tydzień Zwykły, rok II, Łk 4,38-44

Po opuszczeniu synagogi Jezus przyszedł do domu Szymona. A wysoka gorączka trawiła teściową Szymona. I prosili Go za nią. On, stanąwszy nad nią, rozkazał gorączce, i opuściła ją. Zaraz też wstała uzdrowiona i usługiwała im. O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do Niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich. Także złe duchy wychodziły z wielu, wołając: «Ty jesteś Syn Boży!». Lecz On je gromił i nie pozwalał im mówić, ponieważ wiedziały, że On jest Mesjaszem.Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce pustynne. A tłumy szukały Go i przyszły aż do Niego; chciały Go zatrzymać, żeby nie odchodził od nich. Lecz On rzekł do nich: «Także innym miastom muszę głosić Dobrą Nowinę o królestwie Bożym, bo po to zostałem posłany». I głosił słowo w synagogach Judei.

 

Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii kładzie ręce na ludzi chorych i ich uzdrawia. To samo robi i dziś. Ciebie też może uzdrowić i to nie tylko z chorób fizycznych. On uzdrawia także z chorób, które trapią nasze dusze. Być może jest Ci źle, czujesz, że coś jest nie tak. Przyjdź do Niego. On jest najlepszym lekarzem. Leczy każdą chorobę. Zwróć się do Jezusa. Oddaj Mu swoje życie i proś, aby to On uzdrawiał Twoje zranione ciało i duszę.