W „Abba” mieści się wszystko

– W „Abba” mieści się wszystko, z czym przychodzimy na tę modlitwę – mówił ks. Michał Olszewski SCJ w czasie homilii, przypominając, że ewangelizacyjne spotkania organizowane przez Profeto trwają od kilku lat. – Różne miejsca, różni ludzie, ale zawsze przyjeżdżali z tym samym – żeby pośród swoich trosk, kłopotów, problemów, chorób, cierpienia wypowiedzieć to jedno słowo: „Abba” – podkreślał sercanin. – W tym jednym słowie „Abba” mieści się każda chwila ludzkiego życia – ta szczęśliwa i ta dramatyczna. W „Abba” mieści się wszystko – nadzieje, troski, zwątpienia, wiara i niewiara – mówił, zachęcając, by każdy poczuł się jak owieczka, którą Jezus jako Dobry Pasterz bierze na swoje ramiona i zanosi do swojego Ojca, wołając do Niego „Abba” i chcąc pokazać wszystko, z czym przychodzi człowiek.

W czasie uwielbienia po Eucharystii trzej sercanie komentowali fragmenty liturgii Słowa z ubiegłej niedzieli. Ks. Adam Pastorczyk SCJ, odwołując się do opisu stworzenia kobiety z Księgi Rodzaju, zwrócił uwagę, że to moment, w którym po raz pierwszy mężczyzna wypowiada słowa. „Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała!”. To wyraz podziwu i uwielbienia Pana Boga za dzieło stworzenia. Wicerektor sercańskiego seminarium zaznaczył, że jest to słowo szczególnie dedykowane mężczyznom, aby na widok kobiety ogarniał ich podziw. – My często, drodzy panowie, ten podziw zamieniamy na pożądanie i wtedy z tym słowem następuje rozbrat. Ono wtedy nie wprowadza nas w doświadczenie piękna i uwielbienia Boga za dar, który nam daje – mówił ks. Pastorczyk. Podkreślił, że wobec kobiety powinniśmy być też wdzięczni, bo jako matka daje dziecku przez dziewięć miesięcy swoją krew i swoje ciało. – To jest kategoria chrystologiczna, bo tylko Chrystus daje nam swoje Ciało i Krew. Tylko On nas karmi. A kobieta wpisuje się w tę dynamikę – zaznaczył sercanin.

Fragment z Listu do Hebrajczyków komentował ks. Dariusz Lewczak SCJ. Podkreślił, że wolą Bożą wobec każdego człowieka jest jego uświęcenie. A co to znaczy? – Uświęcić to znaczy uczynić na nowo doskonałym – mówił proboszcz parafii w Stadnikach. Zauważył, że uświęcenie można definiować jako nawrócenie, zerwanie z grzechem, przemienienie swojego życia. – Uświęcenie to jest powrót do Ojca – Abba; wejście w prawdziwą relację z Ojcem – mówił, odwołując się do nazwy „Projekt ABBA” i środowej liturgii Słowa.

Ks. Lewczak zwrócił uwagę, że człowiek nie może utożsamiać się ze swoimi niepowodzeniami czy chorobami, bo one są skutkiem grzechu, a nie wolą Pana Boga. Chrystus stał się niższy od aniołów, zstąpił na ziemię, by przywrócić nadzieję człowiekowi. Proboszcz podkreślił, że całe misterium zbawienia dokonane przez Chrystusa „jest nie tylko naprawą świata, ale stworzeniem go na nowo”. Zachęcał, by już dziś ogłaszać zwycięstwo chwały Jezusa i dziękować za swoje uzdrowienie, za to, że On już pokonał chorobę i wszelkie trudności w naszym życiu. 
Komentując Ewangelię, ks. Michał Olszewski SCJ parafrazował słowa Pana Jezusa: „Pozwólcie ludziom przychodzić do Mnie” i podkreślał, że najczęściej możemy spotkać Jezusa w drugim człowieku, bo w każdym z nas mieszka Bóg. Ale przez nasze grzechy, wybory czy uprzedzenia jesteśmy jak Apostołowie, którzy nie pozwalają dzieciom spotkać się z Jezusem.

– Jeżeli dopuścisz do siebie drugiego człowieka i okażesz mu trochę życzliwości, to on się spotka z Jezusem w tobie. Jeżeli ty wyjdziesz do drugiego człowieka, to się spotkasz z Jezusem w drugim człowieku – mówił twórca Profeto. – Nie patrz, jak jest uczesany, jak ubrany, czy ma tatuaż, czy ma takie, czy inne poglądy albo głosował tak czy inaczej – dodawał, zwracając uwagę, że dziś często wybieramy ludzi, którym dajemy albo odbieramy prawo spotkania Boga w drugim człowieku. – Czas rozprawić się w nas z postawą Apostołów, którzy zabraniają drugiemu człowiekowi spotkać się z Jezusem. (…) Nikt z nas nie wie, ile mu zostało czasu. Nie marnujmy go na to, żeby przeszkadzać drugiemu człowiekowi w spotkaniu z Jezusem – apelował ks. Olszewski.

Po uwielbieniu i głoszeniu Słowa był czas na modlitwę o uzdrowienie z nałożeniem rąk, a później na spotkanie przy herbacie. Kolejne spotkanie w ramach Projektu ABBA odbędzie się w środę 3 listopada. Już teraz serdecznie zapraszamy!