W imię Jezusa

Czwartek, VII Tydzień Zwykły, rok II, Mk 9,41-43.45.47-50

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie. Bo każdy ogniem będzie posolony. Dobra jest sól; lecz jeśli sól smak swój utraci, czymże ją przyprawicie? Miejcie sól w sobie i zachowujcie pokój między sobą».

 

Jezus zachęca swoich uczniów do autentycznego czynienia dobra w Jego imię, to znaczy kochania drugiego człowieka w jego rzeczywistej godności dziecka Bożego. Tak jak kocha Bóg Ojciec. Kto tak czyni, staje się ze swojej strony dzieckiem Boga.

W dalszej części pouczeń Jezus zwraca uwagę na to, co powinien czynić uczeń, który chce iść za Nim. Ma on podjąć radykalną decyzję, odrzucić to wszystko, co stanowi przeszkodę dla niego i dla innych w kroczeniu za Mistrzem. Pójście za Jezusem to wybór życia. Nawet tak drastyczne porównania Jezusa, jak uwiązanie u szyi kamienia młyńskiego i wrzucenie się w morze czy też odcięcie własnej ręki nie mają na celu zachęcania do samobójstwa, zabójstwa czy też okaleczania. Bóg chce powiedzieć przez te porównania, że nawet najstraszliwsza śmierć jest mniej tragiczna niż wyrządzanie zła bratu. Jest to bowiem zabicie w nim i w sobie życia samego Boga.

Nie pozwólmy, aby cokolwiek oddzielało nas od Boga.  Odrzućmy od siebie to wszystko, co stoi w opozycji do Ewangelii, a wszelkie dobro czyńmy w imię Jezusa.