W jakiej grupie się znajdziemy?

Czwartek, XVII Tydzień Zwykły, rok I, Mt 13,47-53

Jezus powiedział do tłumów: «Podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko?» Odpowiedzieli Mu: «Tak». A On rzekł do nich: «Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare». Gdy Jezus dokończył tych przypowieści, oddalił się stamtąd.

 

Pan Jezus w dzisiejszej przypowieści porównuje królestwo niebieskie do sieci zarzuconej w morze. To my jesteśmy rybami, które na końcu świata na sądzie ostatecznym albo zostaną zachowane, albo odrzucone. I tylko od nas zależy, w jakiej grupie się znajdziemy.

Każdy nasz przeżyty dzień, każde słowo, wszystkie nasze uczynki zostaną położone na szali dobra i zła. Codziennie decydujemy, czy trafimy do nieba, czy piekła. One istnieją naprawdę.

Proś Pana Jezusa, aby pomógł Ci odróżniać dobro od grzechów i żyć w zgodzie z Jego przykazaniami. Jeśli będziesz blisko Niego (spowiedź, Komunia Święta, modlitwa), On na pewno wskaże Ci drogę i da potrzebne siły.