W poszukiwaniu Boga

Czwartek, Uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia), rok C, Mt 2,1-12

Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony Król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon». Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak zostało napisane przez Proroka: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela». Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam i wypytajcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon». Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; padli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju.

 

Może każdy dzień ma być wędrówką w poszukiwaniu Boga – przez pustynię, nieprzyjazne miasta pełne ludzi, samotność, lęk – by wieczorem docierać do miejsca, któregośmy się nie spodziewali. A po drodze zbierać dobre myśli, słowa, gesty, by nie przechodzić przez próg z pustymi rękami. Każdego dnia od nowa. Wypatrywać gwiazdy – bez względu na porę roku i warunki atmosferyczne.  

Panie, Ty pozwoliłeś mędrcom ze Wschodu ujrzeć majestat Króla w dziecku leżącym na sianie. Pozwoliłeś im zobaczyć Boga w człowieku. Daj, bym i ja uwierzyła tej drodze, którą mnie prowadzisz. Nie dozwól, byśmy przespali czas Twojego Objawienia.