W rękach Boga

Piątek, XXVIII Tydzień Zwykły, rok I, Łk 12,1-7

Dlatego wszystko, co powiedzieliście w mroku, w świetle będzie słyszane, a coście w izbie szeptali do ucha, głosić będą na dachach. Lecz mówię wam, przyjaciołom moim: Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic więcej uczynić nie mogą. Pokażę wam, kogo się macie obawiać: bójcie się Tego, który po zabiciu ma moc wtrącić do piekła. Tak, mówię wam: Tego się bójcie! Czyż nie sprzedają pięciu wróbli za dwa asy? A przecież żaden z nich nie jest zapomniany w oczach Bożych. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.

 

Wszystko jest w rękach Boga i nic nie wymyka się spod Jego kontroli. On czuwa nad każdym, kto się Mu powierza, kto składa życie swoje w Jego ręce, kto Mu ufa. Taki człowiek w szczególny sposób doświadcza Bożej opieki i błogosławieństwa, a także siły, wytrwałości, odwagi i męstwa w momentach trudnych, w momentach ciężkich prób, doświadczeń i prześladowań.

„Nie bójcie się” - mówi Pan. On poprzez to Słowo zaprasza nas do bezwzględnej ufności, bo On jako Stwórca Wszechświata i każdego z nas, i jako Pan i Bóg czuwa i wszystko wie, i nic nie może nam się stać ani przydarzyć, czego nie przewidziałaby i dopuściła Jego Opatrzność. Oto część tajemnicy naszego życia, której nigdy do końca nie zgłębimy, dlatego potrzeba nam wierzyć i ufać, bo Bóg pragnie dla każdego z nas najwyższego dobra i prowadzi nas w tym kierunku według swoich planów. Zawierzmy Mu, ufajmy! Przecież każdy włos jest policzony na naszej głowie. A kto zna ich liczbę? Tylko Bóg sam. Dlatego w pokorze uznajmy naszą słabość i małość wobec potęgi Najwyższego a jednocześnie tak bardzo kochającego Ojca, który w swoim Synu nieustannie zaprasza nas do pójścia drogą Prawdy, do wystrzegania się obłudy, pychy i kłamstwa, bo nie ma nic zakrytego przed Jego okiem. 

Szukajmy więc prostoty, pokory i piękna, szukajmy Prawdy, bo Prawda nas wyzwoli i doprowadzi do życia wiecznego. 

Prowadź mnie Panie i pouczaj, bo Ty jesteś moim Panem i moim Bogiem. Amen.