Zachariasz, ojciec Jana, został napełniony Duchem Świętym i zaczął prorokować, mówiąc: «Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził i wyzwolił, i wzbudził dla nas moc zbawczą w domu swego sługi, Dawida: Jak zapowiedział od dawna przez usta swych świętych proroków, że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą; Że naszym ojcom okaże miłosierdzie i wspomni na swe święte przymierze – na przysięgę, którą złożył ojcu naszemu, Abrahamowi. Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, służyć Mu będziemy bez trwogi, w pobożności i sprawiedliwości przed Nim po wszystkie dni nasze. A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi; Jego ludowi dasz poznać zbawienie przez odpuszczenie grzechów, dzięki serdecznej litości naszego Boga, z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce, by oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki skierować na drogę pokoju».

 

Zachariasz, napełniony Duchem Świętym, wyśpiewuje hymn uwielbienia z powodu radości, jaką niosą narodziny jego syna Jana, zwanego później Chrzcicielem. Jan będzie tym, który utoruje drogę Jezusowi Chrystusowi, zapowiadając Jego przyjście. Bóg, posyłając na ziemię swojego Syna, nawiedzi umiłowany lud. Chce dotrzeć przede wszystkim do naszych serc, aby móc nas odkupić i zbawić.

Czas Adwentu to czas oczekiwania na Jego przyjście. Czy przygotowałeś się dobrze i czekasz na Niego? Czy oczyściłeś swoje serce tak, jak przed świętami sprząta się dom, aby Pan Jezus czuł się u Ciebie dobrze? Pozwól Mu zagościć u Ciebie na dłużej – w Twoim sercu, w Twojej rodzinie, szkole, przedszkolu…