W zjednoczeniu z Chrystusem

Środa, X Tydzień Zwykły, rok II, Mt 5,17-19

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim».

 

„Prawo stało się dla nas wychowawcą, który miał prowadzić ku Chrystusowi” – mówi nam św. Paweł w liście do Galatów (3,24). Jezus jest więc wypełnieniem wszystkiego, co zostało zapowiedziane przez Boga w pismach Prawa i Proroków. To właśnie On sprawia, że Prawo przestało być ciężarem nie do uniesienia, lecz drogą do pełni życia. Jezus Chrystus wszystkiemu nadaje nowy i życiodajny sens, jeśli przeżywamy to w zjednoczeniu z Nim.

Duchu Święty, ucz nas przeżywania wszystkiego w zjednoczeniu z Chrystusem.