Miejcie się na baczności przed ludźmi! Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was prowadzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Gdy was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie do innego. Zaprawdę, powiadam wam: Nie zdążycie obejść miast Izraela, nim przyjdzie Syn Człowieczy".

 

Okres wakacji to czas próby dla każdego z nas. Podczas roku szkolnego jest nam zazwyczaj łatwiej, bo mamy swoje środowisko kolegów i koleżanek, mamy ustalony czas zajęć w szkole i poza nią. Teraz mamy dużo czasu i dużo nowych znajomych w nowych miejscach, w których odpoczywamy 

Czy łatwo jest dawać świadectwo w okresie wakacji? Tu Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi o trudnościach świadczenia o Nim. Ale dalej mówi o tym, że jeżeli znajdziemy się w takiej sytuacji to mamy mieć stały kontakt z Duchem Świętym – modlić się o mądrość naszych wypowiedzi i zachowań. 

Pamiętaj, aby w okresie wakacyjnego wypoczynku nie zapominać o Jezusie. Znajdź czas na Eucharystię i modlitwę a wtedy czas wakacyjnego świadectwa będzie owocny.