Warto podjąć trud

Środa, Środa Popielcowa , rok II, Mt 6,1-6.16-18

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie».

 

Człowiek przez grzech jest oddzielony od Boga. Jedną z najtragiczniejszych konsekwencji jest to, że próbuje nieustannie potwierdzać swoją wartość i oderwany od Boga, chce to uczynić sam, ciągle podkreślając swoje talenty, zdolności i osiągnięcia. Jednakże jest to niemożliwe, gdyż ludzkie serce może znaleźć swoje ukojenie jedynie w Bogu, jak pisał św. Augustyn. Czas Wielkiego Postu jest okresem, w którym szczególnie mocno rozbrzmiewa zaproszenie, by nie ustawać w naszym powrocie do Ojca. Droga może być bolesna, gdyż jest to czas umierania dla naszego egoistycznego głodu ciągłego przypominania innym o naszej wielkości. Jednak cel tego powrotu, życie w Ojcu przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, jest tak wspaniałym potwierdzeniem naszej nieskończonej wartości, że warto podjąć trud jałmużny, postu i modlitwy.

Duchu Święty, prowadź nas do Ojca.