Warto się zatrzymać i pomyśleć o życiu

Środa, Środa Popielcowa , rok II, Mt 6,1-6.16-18

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie».

 

Wielki Post to okres, kiedy poprzez pracę nad sobą i dążenie do nawrócenia będziemy starali się lepiej przygotować na spotkanie ze zmartwychwstałym Panem. Jezus przestrzega nas, abyśmy uczynków pobożnych nie wykonywali na pokaz. Abyśmy nie chwalili się dobrymi uczynkami i nie eksponowali nadmiernie naszej modlitwy. Może to być trudne i będzie wymagało od nas niejednokrotnie samozaparcia. Dzisiejszy kształtowany przez media świat prowokuje w nas potrzebę tworzenia „newsów”. Różnie się to argumentuje. Często tym, że aby znaleźć sponsorów, trzeba mówić o tym, co udało się zrobić dobrego i szlachetnego. W ten sposób jedną ręką dajemy ubogiemu bochenek chleba, a drugą wyciągamy smartfon, aby zrobić zdjęcie. Wielki Post to dobra okazja do tego, aby się nieco zatrzymać. Pomyśleć o tym, w jakim miejscu teraz się jest. Aby zweryfikować swoje postawy i zachowania. W skali roku Wielki Post to tylko czterdzieści dni. Warto je jednak wykorzystać i pomyśleć więcej o duchowym wymiarze swojego życia.