Wartość chrztu

Piątek, Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła (25 stycznia), rok I, Mk 16,15-18

Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał się Jedenastu i powiedział do nich: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie".

 

Uświadomienie sobie wartości i wielkości chrztu, który otrzymaliśmy jest niepojęcie ważnym elementem na drodze naszego nawrócenia. Często nosimy ten skarb w sobie bez większej świadomości Jego niepojętej wartości. Jest on jak pieczęć miłości położona na sercu, której nic i nikt nie może wymazać. Chrzest, czyli zanurzenie w męce i śmierci Jezusa, prowadzi nas do nowego życia, do zmartwychwstania, czyni nas dzieckiem Boga. Od tego momentu Trójca Święta prawdziwie w nas zamieszkuje. Czy jesteśmy tego świadomi? Jezus dziś mówi: „Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony”. Chrzest jest tym sakramentem, który prowadzi nas do zbawienia a będąc chrześcijaninem mamy żyć na wzór naszego Pana i Mistrza i chodzić Jego drogami, świadcząc o Jego miłości i głosząc Ewangelię słowem i świadectwem życia.

Potrzeba osobistego spotkania z Jezusem, bo ono tak mocno przemienia nasze życie i przynosi tak wielką radość, że już nie sposób zatrzymać tego dla siebie. Wtedy jesteśmy niejako przynagleni, mocą Ducha Świętego, aby dzielić się tą Dobrą Nowiną z innymi i stajemy się wówczas znakiem dla innych, Jego światłem. Wiara w Jezusa, daje moc i siłę do walki ze złem, do walki z grzechem i słabością. W Nim i tylko w Nim jest nasza siła i nasze zwycięstwo nad wężem, nad trucizną. W Jego Świętym Imieniu jest nasze zbawienie. Czyniąc wszelkie dobro w Jego Imię, stajemy się użytecznym narzędziem w Jego ręku, przez które ma On moc czynić cuda w naszej codzienności i w codzienności naszych braci i sióstr!

Świat, do którego posyła nas dziś Jezus nie jest łatwy, ale może to być właśnie nasza rodzina, miejsce pracy, dla innych szkoła, uczelnia czy wspólnota życia, ale i także miejsce konkretnej misji. Jednym słowem, wszędzie, gdzie poprowadzi nas Boża Opatrzność, jesteśmy zaproszeni do składania świadectwa poprzez życie duchem Ewangelii i „promieniowaniem” łaską chrztu.

Dlatego odwagi!!! Idźcie na cały świat i dajcie świadectwo wierze! Jezus jest Panem! Alleluja!