Wątpliwości

Środa, Święto św. Tomasza, apostoła (3 lipca), rok II, J 20,24-29

Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!». Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę». A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym». Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: «Pan mój i Bóg mój!» Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli».

 

Dzisiejsze święto św. Tomasz zaprasza nas do skonfrontowania się z naszymi wątpliwościami na płaszczyźnie naszej wiary. Przykład Apostoła pokazuje, że wątpliwości w wierze mogą prowadzić do pogłębiania jej, przeżycia jej jako osobistego spotkania z żywym Zbawicielem. Najważniejsze jest kroczenie w czystej i szczerej intencji poznawania prawdy. Od św. Tomasza uczmy się więc przychodzenia ze wszystkimi naszymi wątpliwościami do samego Jezusa, a On będzie nieustannie umacniał nas w wierze objawiając nam swoją miłość.

Duchu Święty, ucz nas przekuwać każdą wątpliwość w okazję do spotkania ze Zbawicielem.