Wątpliwości Jana

Środa, Św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła (14 grudnia), rok I, Łk 7,18b-23

Jan przywołał do siebie dwóch spośród swoich uczniów i posłał ich do Jezusa z zapytaniem: «Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?» Gdy ludzie ci zjawili się u Jezusa, rzekli: «Jan Chrzciciel przysyła nas do Ciebie z zapytaniem: Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?» W tym właśnie czasie Jezus wielu uzdrowił z chorób, dolegliwości i uwolnił od złych duchów; także wielu niewidomych obdarzył wzrokiem. Odpowiedział im więc: «Idźcie i donieście Janowi to, co widzieliście i słyszeliście: Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni i głusi słyszą; umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we Mnie».

 

Jan Chrzciciel wysyła swoich uczniów do Jezusa, by uzyskać pomoc w rozwiązaniu wątpliwości dotyczących Jego tożsamości. Jan musi przejść proces wyzwolenia się z własnego obrazu Mesjasza, przyjmując rzeczywiste objawienia się obiecanego przez Boga Mesjasza w osobie Jezusa Chrystusa.

W każdym z nas musi dokonywać się ten proces wyzwalania się z własnych wyobrażeń i oczekiwań dotyczących sposobu obecności i działania Boga w ludzkim życiu. W osobie Jezusa widzimy, że Bóg objawia się jako Zbawiciel tych, którzy są dotknięci wszelkiego rodzaju złem, którzy potrzebują łaski wybawienia z niego. Nieustanne przyjmowanie tego daru i dzielenie się nim z potrzebującymi jest najlepszym sposobem na poznawanie prawdziwego obrazu Boga.

Duchu Święty, prowadź nas do rozpoznawania Boga obecnego w naszym świecie.