Watykan wydał zalecenia dotyczące Wielkiego Tygodnia

W związku z pandemią koronawirusa Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała na polecenie Ojca Świętego dekret wyjaśniający zasady liturgiczne tegorocznego Triduum Paschalnego.

Zaznaczono, że terminu Świąt nie wolno zmieniać, ponieważ stanowią centrum roku liturgicznego. Natomiast biskup diecezjalny, oceniając konkretną sytuację, może przełożyć na inny termin Mszę św. Krzyżma. Także inne nabożeństwa pokutne i pobożnościowe Wielkiego Tygodnia mogą być przeniesione na inne dni, np. na 14 i 15 września (święto Podwyższenia Krzyża i święto Matki Bożej Bolesnej).

W krajach, gdzie obowiązują restrykcje władz cywilnych, uroczystości Triduum Paschalnego w katedrach i kościołach parafialnych należy odprawić nawet bez udziału wiernych. Wówczas proboszczowie powinni ogłosić wiernym godzinę, o której będzie sprawowana liturgia, aby mogli ją śledzić na żywo w swoich mieszkaniach za pośrednictwem mediów. 

W Mszy Wieczerzy Pańskiej nie wolno dokonywać obrzędu obmycia nóg. Nie sprawuje się też procesji przeniesienia Najświętszego Sakramentu do ciemnicy. Najświętszy Sakrament ma być przechowywany w tabernakulum.

W Wielki Piątek biskup zobowiązany jest do specjalnej modlitwy za chorych, zmarłych i zagubionych.

Wigilia Paschalna może być odprawiana tylko w katedrach i kościołach parafialnych. Zostanie opuszczony obrzęd zapalenia i poświęcenia ognia na początku liturgii. Po zapaleniu paschału przejdzie się do odśpiewania hymnu Exsultet, po czym nastąpi liturgia słowa. Liturgia chrzcielna pozbawiona będzie wszystkich obrzędów, za wyjątkiem odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Potem nastąpi liturgia eucharystyczna.