Ważne przesłanie

Poniedziałek, Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia), rok II, Łk 1,39-56

Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana». Wtedy Maryja rzekła: «Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. święte jest Jego imię, A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, co się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Jak przyobiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki». Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

 

Matka Boża, której święto Wniebowzięcia dzisiaj obchodzimy, objawia się w Ewangelii jako przede wszystkim pokorna osoba. Jest Matką Boga, Elżbieta Ją wychwala, a Maryja przede wszystkim wielbi Boga. Nie wywyższa się, nie mówi o swoich zasługach, ale pokazuje, że to, co wydarzyło się w Jej życiu, zawdzięcza Bogu.

Maryja wie, że będzie ważna dla przyszłych pokoleń, ale nie chełpi się tym, nie wywyższa. Postawa taka powinna być wzorem dla wszystkich, dla dorosłych i dzieci. Jeżeli na przykład jesteś przewodniczącym w klasie albo gdzie indziej pełnisz jakąś funkcję – wykonuj swoje zadania z pokorą. Jeżeli masz jakieś zdolności czy talenty – zauważ, że tak naprawdę zawdzięczasz je nie tylko sobie samemu... Taka postawa przybliża zarówno do Boga, jak i do ludzi.