Ważne pytania

Wtorek, Św. Kingi, dziewicy (24 lipca), rok II, Mt 12,46-50

Lecz On odpowiedział temu, który Mu to oznajmił: "Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?" I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: "Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest Mi bratem, siostrą i matką".

 

Dzisiejsza perykopa ewangeliczna pokazuje prawdziwą rodzinę Jezusa, który jak każdy z nas miał mamę, tatę, braci i krewnych. Ci właśnie krewni (oprócz ojca – brak wzmianki o ojcu może sugerować, że w tym czasie Józef już nie żył) przybywają, aby jak to ukazuje ewangelista Mateusz, po prostu porozmawiać z Chrystusem. Na wieść o tym Jezus zadaje ważne pytanie: Któż jest moją Matką? I którzy są Moimi braćmi? I wyciągniętą ręką wskazuje na swoich uczniów. Co to może oznaczać? Przede wszystkim wyraźne podkreślenie, że uczniowie znajdują się pod opieką Mistrza. Wymienienie Matki oraz sióstr pokazuje nam ponadto, iż główną i zarazem najważniejszą ideą nie jest idea braterstwa duchowego pomiędzy Jezusem a uczniami, ale idea rodziny. Uczniowie tworzą prawdziwą rodzinę Jezusa!

Każdy z nas należy do tej rodziny Jezusa pod jednym warunkiem – jeśli wypełnia wolę Ojca. Wolą Ojca jest przede wszystkim miłość, tzn. sytuacja, w której jesteśmy dla siebie nawzajem matką, bratem i siostrą. Na ile kocham osoby będące blisko mnie? Czy stać mnie na wyrozumiałość, czystość, łagodność, troskę wobec drugiego człowieka? Przyjmij dziś zaproszenie od Jezusa i stań się bliskim Mu krewnym. Wtenczas Twoje życie wypełni Jego miłosierna opieka i nieustannie wyciągnięta ku Tobie ręka.